W BRT Medic podajemy ozon na „milion” sposobów


  • dożylnie;

  • ozonujemy krew/zabiegi autohemotransfuzji;

  • przeprowadzamy zabiegi autohemoterapii ozonowej tzw. autoszczepionki ozonowe;

  • ozonujemy płyny do natryskiwania i opatrunków ozonowych;

  • przeprowadzamy kąpiele w suchej, gazowej mieszaninie tlenowo-ozonowej /buty, rękawy ozonowe);

  • podajemy gazową mieszaninę tlenowo-ozonową do jam ciała np. uszu, przetok, ran;

  • ozonujemy płyny do kroplówek i drenaży;

  • ozonujemy oliwę z oliwek tłoczoną na zimno itp.


Chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić

na konsultację z lekarzem i zabiegi?

Skontaktuj się z nami!

22 394-36-67
601-718-448